Δραστηριότητες Ολοημέρου

//Δραστηριότητες Ολοημέρου

Δραστηριότητες Ολοημέρου


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ -ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Σκοπός του ολοήμερου σχολείου

Εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα, η οποία επιδιώκεται με την προετοιμασία των εργασιών που ανατέθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα Win7 genuine download.

Εντάσσει  θεματικές ενότητες της αγωγής υγείας και φροντίζει να κατανοήσουν οι μαθητές την διατροφική αξία των τροφών και να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες Cad ctb download.

Συγχρόνως, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα που αφορούν στους κανόνες υγιεινής (υγιεινή στόματος, χεριών, σώματος, χώρου) lg g2 driver.

Αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μορφής, ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε διερευνητικές, δημιουργικές και εμπεδωτικές εργασίες και δραστηριότητες 농장 의 달인 다운로드. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν παίζοντας διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια είτε βλέποντας κάποιες ταινίες είτε  διαβάζοντας κάποια βιβλία από τη βιβλιοθήκη του ολοημέρου Download Channel Girl's Age.

 

By | 2018-11-14T01:57:11+02:00 May 4th, 2018|Ολοήμερο|Comments Off on Δραστηριότητες Ολοημέρου

About the Author: